Phone: 950 333 048

Mobile: 670 356 370

Location: Roquetas de Mar (Almeria)

Ria Vervliet

Naturopata - Terapeuta Craneosacral

Col. COFENAT No. 4243, Col. AETCB No. 73

Centrum voor

Natuurlijke Geneeswijzen

Bachbloesems Analysis & Remedies

De Engelse arts Dr. Edward Bach ontdekte dat negatieve gemoedsstemmingen mensen behoorlijk parten kunnen spelen en zelfs tot ziekten kunnen leiden. Hij ontwikkelde een unieke geneesmethode . de "Bach-Bloesem-Remedies".Edward Bach en de bloemen

 De remedies worden bereid uit knoppen en bloesems van planten en bomen. Ze werken als volgt: ze corrigeren negatieve emoties tot positieve gemoedsstemmingen. Het innemen geschiedt d.m.v. enkele druppels, opgelost in een beetje water. U kunt deze dosis zo vaak innemen als nodig is. De Bach Flower Remedies kennen geen bijwerkingen, zijn niet verslavend en belemmeren de werking van andere geneesmiddelen niet. Kortom: ze bieden jong en oud maximale ondersteuning voor het welzijn van lichaam en geest.


Let op: de Bach Flower Remedies vervangen geen medische handelingen waar dat noodzakelijk is!


Dr. Edward Bach

Overzicht:


Agrimony (Agrimonie):    Zorgen achter humor en scherts verbergen, geen confrontatie aangaan, afleiding zoeken in gezelschap.

Aspen (Ratelpopulier):    Onverklaarbare angst, onbestemd voorgevoel.

Beech (Beuk):    Onverdraagzaamheid, kritisch en intolerant tegenover anderen, neiging tot projecteren.

Centaury (Duizendguldenkruid):    Weinig wilskracht, gewillige dienaren, geen nee kunnen zeggen, gemakkelijk te imponeren, uit te buiten, te misbruiken.

Cerato (Loodkruid):    Twijfelen aan eigen oordeel of besluit, terugkomen op besluiten, raad en bevestiging vragen aan anderen.

Cherry Plum (Kerspruim):    Angst voor innerlijke overgave, controleverlies, verlies zelfbeheersing, irrationele gedachten.

Chestnut Bud (Kastanjeknop):    Niets leren van ervaringen, voortdurende herhaling van dezelfde fouten.

Chicory (Cichorei) :    Snel afgewezen voelen, overheersend in de zorg voor anderen, egocentrisch, betuttelend, aandacht claimen.

Clematis (Bosrank):    Onoplettendheid, dromerigheid, verstrooidheid, dreigend bewustzijnsverlies.

Crab Apple (Appel):    De "reinigings remedie", zelf-afkeer/zelfafschuw, schaamte, gefixeerd op details, reinheidscomplex.

Elm (Iep):    Tijdelijk overstelpt door oververantwoordelijkheid en gevoel voor ontoereikendheid.

Gentian (Gentiaan):    Ontmoediging, pessimisme, terugval, ongeloof.

Gorse (Gaspeldoorn):    Wanhoop, verslagenheid, niet meer durven hopen op herstel, bij chronische problemen of ziekte.

Heather (Struikheide):    Geobsedeerd door eigen problemen en ervaringen, spraakzaam, zich vastklampen aan toehoorder.

Holly (Hulst):    Haat, afgunst, jaloezie, achterdocht, wraakgevoelens, driftbuien en agressiviteit.

Honeysuckle (Kamperfoelie):    Nostalgie, heimwee, leven in het verleden, geen perspectief zien in de toekomst.

Hornbeam (Haagbeuk):    Het "maandagmorgen" gevoel, talmen, uitstellen.

Impatiens (Reuzenbalsemien):    Ongeduld, irritatie, prikkelbaarheid, gespannenheid, hoog levenstempo.

Larch (Lariks):    Gebrek aan zelfvertrouwen, faalangst, minderwaardigheidsgevoel, verwachting te falen, "ik kan het niet".

Mimulus (Maskerbloem):    Angst voor herkenbare dingen, verlegenheid, bedeesdheid, nervositeit.

Mustard (Herik):    Neerslachtig, droevig, overschaduwd door donkere wolk, onbekende oorzaak.

Oak (Eik):    Onophoudelijke inspanning, van geen ophouden weten, moedig volhouden, dapper strijden tegen ziekte en of tegenspoed.

Olive (Olijf):    Uitgeput, afgemat, geestelijke en lichamelijke vermoeidheid, beroofd van energie.

Pine (Den):    Schuldcomplex, zelfverwijt, zichzelf voortdurend verontschul- digen, ook voor fouten van anderen, geen eigenwaarde.

Red Chestnut (Rode Kastanje):    Geobsedeerd door angstige overbezorgdheid voor het welzijn van anderen.

Rock Rose (Zonneroosje):    Paniek, schrik, uiterste/levensbedreigende vrees, snel schrikken.

Rock Water (Bronwater):    Strikte levenswijze, weinig flexibel, perfectionistisch, harde meester voor jezelf.

Scleranthus (Hardbloem):    Besluiteloosheid, weifeling, wisselende stemmingen, onevenwihtigheid.

Star of Bethlehem (Vogelmelk):    Traumatische ervaringen, shock, alle effecten van droevig nieuws, schrik, ongeval.

Sweet Chestnut (Tamme Kastanje):    Uiterste wanhoop, diepe neerslachtigheid, gebroken hart, zwart gat, geen uitweg meer zien.

Vervain (Ijzerhard):    Overenthousiasme, fanatiek, sterke overtuigingen, zendings- drang, in zichzelf gelovend.

Vine (Wijnrank):    Heerszuchtig, dominant, onbuigzaam, tiranniek, geen tegen- spraak duldend, arrogant, doorgaans goede leiders.

Walnut (Walnoot):    Helpt oude banden verbreken en aanpassen aan overgangs- situaties, nieuwe levensfase bijv. verhuizing, puberteit, enz.

Water Violet (Waterviolier):    Jezelf niet toestaan bepaalde emoties te uiten, trots, gereserveerdheid, graag alleen, hekel aan bemoeienis.

White Chestnut (Paardekastanje):    Aanhoudende ongewenste zorgelijke gedachten, denken en piekeren overheerst, redeneren in gedachten.

Wild Oat (Dravik):    Helpt richting geven aan iemands levensbestemming, vinden van de rode draad in de levensbestemming.

Wild Rose (Hondsroos):    Gebrek aan vitaliteit, passieve berusting, lusteloosheid.

Willow (Wilg):    Gevoel slachtoffer te zijn van het lot, verbittering, verbolgenheid, "arme-ik-gevoel".


Rescue Remedy (Voor noodsituaties):    Samengesteld uit Cherry Plum, Impatiens, Rock Rose, Clematis en Star of Bethlehem. Voor eerste hulp bij gevolgen en of effecten van ongeluk, ongeval, slecht nieuws, examen, bezoek aan tandarts/arts, beginnende ziekteverschijnselen, enz. Bemoedigend, kalmerend, geruststellend en het evenwicht herstellend. .