Centrum voor

Natuurlijke Geneeswijzen

Bachbloesems Analysis & Remedies

De Engelse arts Dr. Edward Bach ontdekte dat negatieve gemoedsstemmingen mensen behoorlijk parten kunnen spelen en zelfs tot ziekten kunnen leiden. Hij ontwikkelde een unieke geneesmethode . de "Bach-Bloesem-Remedies".

Edward Bach en de bloemen

 De remedies worden bereid uit knoppen en bloesems van planten en bomen. Ze werken als volgt: ze corrigeren negatieve emoties tot positieve gemoedsstemmingen. Het innemen geschiedt d.m.v. enkele druppels, opgelost in een beetje water. U kunt deze dosis zo vaak innemen als nodig is. De Bach Flower Remedies kennen geen bijwerkingen, zijn niet verslavend en belemmeren de werking van andere geneesmiddelen niet. Kortom: ze bieden jong en oud maximale ondersteuning voor het welzijn van lichaam en geest.


Let op: de Bach Flower Remedies vervangen geen medische handelingen waar dat noodzakelijk is!

Dr. Edward Bach

Overzicht

Agrimony (Agrimonie) - groep V

    Zorgen achter humor en scherts verbergen, geen confrontatie aangaan, afleiding zoeken in gezelschap.

Aspen (Ratelpopulier) - groep I

    Onverklaarbare angst, onbestemd voorgevoel.

Beech (Beuk) - groep VII

    Onverdraagzaamheid, kritisch en intolerant tegenover anderen, neiging tot projecteren.

Centaury (Duizendguldenkruid) - groep V

    Weinig wilskracht, gewillige dienaren, geen nee kunnen zeggen, gemakkelijk te imponeren, uit te buiten, te misbruiken.

Cerato (Loodkruid) - groep II

    Twijfelen aan eigen oordeel of besluit, terugkomen op besluiten, raad en bevestiging vragen aan anderen.

Cherry Plum (Kerspruim) - groep I

    Angst voor innerlijke overgave, controleverlies, verlies zelfbeheersing, irrationele gedachten.

Chestnut Bud (Kastanjeknop) - groep III

    Niets leren van ervaringen, voortdurende herhaling van dezelfde fouten.

Chicory (Cichorei) - groep VII

    Snel afgewezen voelen, overheersend in de zorg voor anderen, egocentrisch, betuttelend, aandacht claimen.

Clematis (Bosrank) - groep III

    Onoplettendheid, dromerigheid, verstrooidheid, dreigend bewustzijnsverlies.

Crab Apple (Appel) - groep VI

    De "reinigings remedie", zelf-afkeer/zelfafschuw, schaamte, gefixeerd op details, reinheidscomplex.

Elm (Iep) - groep VI

    Tijdelijk overstelpt door oververantwoordelijkheid en gevoel voor ontoereikendheid.

Gentian (Gentiaan) - groep II

    Ontmoediging, pessimisme, terugval, ongeloof.

Gorse (Gaspeldoorn) - groep II

    Wanhoop, verslagenheid, niet meer durven hopen op herstel, bij chronische problemen of ziekte.

Heather (Struikheide) - groep IV

    Geobsedeerd door eigen problemen en ervaringen, spraakzaam, zich vastklampen aan toehoorder.

Holly (Hulst) - groep V

    Haat, afgunst, jaloezie, achterdocht, wraakgevoelens, driftbuien en agressiviteit.

Honeysuckle (Kamperfoelie) - groep III

    Nostalgie, heimwee, leven in het verleden, geen perspectief zien in de toekomst.

Hornbeam (Haagbeuk) - groep II

    Het "maandagmorgen" gevoel, talmen, uitstellen.

Impatiens (Reuzenbalsemien) - groep IV

    Ongeduld, irritatie, prikkelbaarheid, gespannenheid, hoog levenstempo.

Larch (Lariks) - groep VI

    Gebrek aan zelfvertrouwen, faalangst, minderwaardigheidsgevoel, verwachting te falen, "ik kan het niet".

Mimulus (Maskerbloem) - groep I

    Angst voor herkenbare dingen, verlegenheid, bedeesdheid, nervositeit.

Mustard (Herik) - groep III

    Neerslachtig, droevig, overschaduwd door donkere wolk, onbekende oorzaak.

Oak (Eik) - groep VI

    Onophoudelijke inspanning, van geen ophouden weten, moedig volhouden, dapper strijden tegen ziekte en of tegenspoed.

Olive (Olijf) - groep III

    Uitgeput, afgemat, geestelijke en lichamelijke vermoeidheid, beroofd van energie.

Pine (Den) - groep VI

    Schuldcomplex, zelfverwijt, zichzelf voortdurend verontschul- digen, ook voor fouten van anderen, geen eigenwaarde.

Red Chestnut (Rode Kastanje) - groep I

    Geobsedeerd door angstige overbezorgdheid voor het welzijn van anderen.

Rock Rose (Zonneroosje) - groep I

    Paniek, schrik, uiterste/levensbedreigende vrees, snel schrikken.

Rock Water (Bronwater) - groep VII

    Strikte levenswijze, weinig flexibel, perfectionistisch, harde meester voor jezelf.

Scleranthus (Hardbloem) - groep II

    Besluiteloosheid, weifeling, wisselende stemmingen, onevenwihtigheid.

Star of Bethlehem (Vogelmelk) - groep VI

    Traumatische ervaringen, shock, alle effecten van droevig nieuws, schrik, ongeval.

Sweet Chestnut (Tamme Kastanje) - groep VI

    Uiterste wanhoop, diepe neerslachtigheid, gebroken hart, zwart gat, geen uitweg meer zien.

Vervain (IJzerhard) - groep VII

    Overenthousiasme, fanatiek, sterke overtuigingen, zendings- drang, in zichzelf gelovend.

Vine (Wijnrank) - groep VII

    Heerszuchtig, dominant, onbuigzaam, tiranniek, geen tegen- spraak duldend, arrogant, doorgaans goede leiders.

Walnut (Walnoot) - groep V

    Helpt oude banden verbreken en aanpassen aan overgangs- situaties, nieuwe levensfase bijv. verhuizing, puberteit, enz.

Water Violet (Waterviolier) - groep IV

    Jezelf niet toestaan bepaalde emoties te uiten, trots, gereserveerdheid, graag alleen, hekel aan bemoeienis.

White Chestnut (Paardekastanje) - groep III

    Aanhoudende ongewenste zorgelijke gedachten, denken en piekeren overheerst, redeneren in gedachten.

Wild Oat (Dravik) - groep II

    Helpt richting geven aan iemands levensbestemming, vinden van de rode draad in de levensbestemming.

Wild Rose (Hondsroos) - groep III

    Gebrek aan vitaliteit, passieve berusting, lusteloosheid.

Willow (Wilg) - groep VI

    Gevoel slachtoffer te zijn van het lot, verbittering, verbolgenheid, "arme-ik-gevoel".


Rescue Remedy (Voor noodsituaties)

    Samengesteld uit Cherry Plum, Impatiens, Rock Rose, Clematis en Star of Bethlehem. Voor eerste hulp bij gevolgen en of effecten van ongeluk, ongeval, slecht nieuws, examen, bezoek aan tandarts/arts, beginnende ziekteverschijnselen, enz. Bemoedigend, kalmerend, geruststellend en het evenwicht herstellend. .Contacteer ons voor meer informatie over

+34 950 333 048, of +34 670 356 370 of e-mail