Centrum voor

Natuurlijke Geneeswijzen

RIA VERVLIET, RCST


"ICH BIN FEST ÜBERZEUGT, DASS DIE CRANIOSACRALE

THERAPIE ZU DEN TIEFGREIFENDSTEN UND WIRKSAMSTEN

GESUNDHEITSFÖRDERNDEN BEHANDLUNGSPROGRAMMEN

DER GEGENWART GEHÖRT"

Dr. John E Upledger

Begrunder der Craniosacralen Therapie

Hoe Wordt Cranio-sacraal Therapie Toegepast?

De behandeling vindt plaats door een heel zachte, luisterende aanraking. De therapeut voelt het ritme en haalt daar een rijkdom aan informatie uit. Het lichaam immers allerlei soorten van emotionele en fysieke trauma's op. Deze vormen blokkades, spanningen en andere klachten die het lichaam verhinderen om optimaal te functioneren.


Door het volgen van die vloeistof begeleidt de therapeut het lichaam doorheen blokkades en moedigt het lichaam aan om te genezen.


Wat Zijn De Voordelen van Cranio-sacraal Therapie?

Deze techniek verschilt van andere doordat er niets aan het lichaam wordt opgedrongen. De therapeut wacht totdat het lichaam van de patiënt signalen lost om de blokkades op een natuurlijke manier vrij te maken.

Cranio-Sacraal-Therapie

Wat is het?

Cranio-sacraal therapie is een zachte geneeswijze die het lichaam de mogelijkheid biedt om zichzelf te genezen en die inwerkt op de ritmische bewegingen van het lichaam


Dit Cranio-sacraal ritme is een subtiele pulsatie van het heersen- en ruggemergvloeistof en werkt rechtstreeks in op het centrale zenuwstelsel.

Een zeer zachte manuele techniek, dus ook bijzonder geschikt voor baby's, kinderen en ouderen. Zeer goede resultaten bij acuut pijnen. Vitaliteit en immuniteit worden versterkt.


Hoe Kan Het Op Baby's Toegepast Worden?

Compressies tijdens de geboorte kunnen verstoringen in het Cranio-sacraal systeem teweegbrengen; o.a. krampen, zuig- en ademhalingsmoeilijkheden, eet- en slaaptoornissen kunnen hier het gevolg van zijn.


De baby kan bovendien behandeld worden tijdens diens slaap, of in de armen van de moeder liggend. Het is onnodig om het kind in zijn rust of bezigheid te verstoren door het te ontkleden. Het Cranio-sacraal systeem kan immers doorheen de kleren gevoeld worden.


Ook voor de moeder was de geboorte een uitputtend proces. Zij heeft veel energie verloren en een Cranio-sacraal behandeling kan haar helpen om het verstoorde evenwicht te herstellen.Enkele Voorbeelden Waarbij Cranio-sacraal Therapie Succes Bewezen Heeft:


Somato emotional release

Wat is het?

Problemen in het cranio-sacraal systeem worden vaak veroorzaakt door een trauma in het systeem of van buiten het systeem. Een trauma duidt in medische terminologie een op het lichaam inwerkende kracht aan bv. een verzwikte enkel heet een enkeltrauma. De trauma's bevatten meestal een emotionele component. Een trauma kan alleen emotioneel of alleen fysiek zijn. Meestal echter is een trauma een combinatie van beiden. De emotionele component, de expressie van een emotie,deel van het onbewuste van de patient, wordt vastgehouden, onderdrukt en geisoleerd in het lichaam.


Door de 'hands on communication', waarbij energie aangeboden wordt aan de patient, ontstaat er een verandering in de lichaamsspanning en de elektrische weerstand ter plaatse, als de energie geaccepteerd wordt. Er is in deze situatie sprake van een energieoverdracht. Er kan dan een release, letterlijk loslaten, van het trauma ontstaan.


Dit geeft een correctie die een effect heeft op het cranio-sacraal systeem. Het resultaat is een release van de onderdrukte emotie, die gerelateerd is aan het trauma. Deze release kan bestaan uit een ketting van traumatische ervaringen die zowel een fysieke als emotionele component heeft.

 

In een somato emotional release wordt de patient gestimuleerd op zijn/haar onderbewuste niveau. De therapeut heeft geen specifiek doel en geeft geen richting aan. De therapeut ondersteunt de patient in de keuze/richting die de patient maakt/bepaald.


Lichaamshoudingen bieden de mogelijkheid voor algehele bevrijding van weggestopte emotie. De bevrijding komt uit de lichaamsweefsels en uit zich via het centrale zeuwstelsel en via de stem. De lichaamshoudingen kunnen de patient herinneren aan trauma's, ervaringen, een ongeluk etc.


De onderdrukte problemen ofwel de wering van de herinnering van negatieve ervaringen uit het bewustzijn vormt een bescherming (in eerste instantie), die veel inspanning kost. Die inspanning kan op de lange duur leiden tot klachten. Door de bevrijding is de inspanning om te beschermen niet meer nodig en zullen de klachten verdwijnen.

Huilbaby's en kinderen

KINDEREN EN CRANIO-SACRAAL THERAPIE.

De geboorte van een kind wordt vaak overschaduwd door de pijn van de moeder. De veranderingen voor het kind zijn echter groot, nl. van een warme, donkere, comfortabele zak naar een koude, heldere en drukke omgeving. Dit kan eventueel emotionele en/of fysieke problemen geven. Oorzaken voor problemen kunnen ook ontstaan tijdens de zwangerschap en de bevalling, zowel van de kant van de moeder als van het kind.


Tijdens een natuurlijke geboorte moet de baby door het geboortekanaal. Er ontstaat een compressie van de schedelbotten . De schedel van de baby is flexibel genoeg doordat de schedelbotten elkaar overlappen. De fontanellen bekleden een sleutelpositie in de flexibiliteit.


Soms kan deze flexibiliteit tot problemen leiden. Dit kan plaatsvinden bij bv. langdurige of gecompliceerde bevallingen. De overlapping van en aantal schedelbotten blijft en wordt niet binnen de 24 uur gecorrigeerd. Er ontstaat dan een blijvende compressie van de schedelbotten en/of een asymmetrie tussen links en rechts. Dit heeft als gevolg dat de normale (fysiologische) bewegingen van de schedelbotten niet meer optimaal zijn.


Bij een keizersnede gaat de baby niet door het geboortekanaal en krijgen de schedel en het lijf van de baby niet mogelijkheid zich te 'setten'. Ook gebeuren de veranderingen, van warm, donker, comfortabel naar koud, helder, druk, nog sneller voor het kind dan bij een gewone bevalling. Vaak is een keizersnede een ingreep die het natuurlijk proces van de bevalling, met haar opeenvolgende stappen, onderbreekt voor moeder en kind.


Bovenstaande kan verschillende gevolgen voor het kind hebben, zoals: hyperactiviteit, allergien, dyslexie, ontwikkelingsstoornissen, leerproblemen, gedragsproblemen, spraakproblemen, motorische problemen, middenoorproblematiek, soms autisme.


Tijdens de evaluatie van het cranio-sacraalsysteem (het'onderzoek') zijn de storingen c.q. compressies en/of asymmetrien op te sporen en te voelen. Tijdens de cranio-sacraal behandelingen zijn de stoornissen te corrigeren en zullen de gevolgen voor het kind, indien de problematiek in het cranio-sacraal systeem zat, positief beinvloed kunnen worden en zelfs verdwijnen.

Contacteer ons voor meer informatie over

+34 950 333 048, of +34 670 356 370 of e-mail