Centrum voor

Natuurlijke Geneeswijzen

De Hatha Yoga Pradipika is een klassiek geschrift in het Sanskriet over hatha yoga, geschreven door Swami Swatmarama, een leerling van Swami Goraknath.


De Hatha Yoga Pradipika wordt gezien als de oudst bewaard gebleven tekst over hatha yoga. Het is één van de drie klassieke teksten van hatha yoga; de andere twee zijn de Gheranda samhita en de Shiva samhita. Het boek is in de 15e eeuw n.Chr. geschreven. De tekst is ontleend aan oudere teksten in het Sanskriet en van eigen ervaringen van Swami Swatamarama.De Hatha Yoga Pradipika bevat informatie over asana's, pranayama, chakra's, kundalini, bandha's, kriya's, shakti, nadi's, mudra's en andere onderwerpen. Het boek trekt één lijn met de hindoeïstische benadering van yoga en verschilt met de benaderingen in de boeddhistische en jaïnistische yoga. Het is opgedragen aan de god Adinath, een andere naam voor Shiva (de hindoeïstische god van neergang en vernieuwing), van wie wordt beweerd dat hij het geheim van hatha yoga heeft meegedeeld aan zijn goddelijke gemalig Parvati.

Contacteer ons voor meer informatie over

+34 950 333 048, of +34 670 356 370 of e-mail